Novinka

Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře zejména za studena. Po použití je nutné provést důkladné opláchnutí pitnou vodou.

Složení:

 • Chlornan sodný 10% -15%
 • 1% roztok přípravku Habla CIP obsahuje 750 mg .1ˉ¹ aktivního chloru
 • Hydroxid draselný 15 – 20%
 • pomocné látky, fosfáty

Fyzikálně chemické vlastnosti:

 • Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20°C)
 • Hustota cca. 1,11 g/cm3

Barva: zelenožlutá
Skupenství: kapalina

Aplikace:
Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 60°C, kontaktní doba 20 – 30 min

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:
Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování:
Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném a suchém místě při teplotě do + 15°C.

Balení:
Plastový obal 10 kg

Bezpečnostní opatření:
Symbol nebezpečí: C žíravý
Nebezpečná látka: Chlornan sodný, Hydroxid draselný

R-věty:
31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
34 Způsobuje poleptání
22 Zdraví škodlivý při požití

S-věty:
1/2 Uchovávejte pod uzamčením a mimo dosah dětí
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Captcha

Sanitační kapalina alkalická HABLA CIP 10kg

 • Výrobce: befree
 • Kód výrobku: BFB-AC007
 • Dostupnost: Na skladě
 • 899 Kč

 • Cena bez DPH: 743 Kč