Zdravotní potřeby

Produkty Vitility usnadňují každodenní životní úkony lidem se sníženou pohybovou aktivitou či dalšími zdravotními i mentálními omezeními, především tedy seniorům, lidem po úrazech či vrozených vadách atp.

Uživatel tak v nabídce nalezne všechny možné představitelné i méně představitelné pomůcky pro pomoc v péči o osobní hygienu, oblékání, spánek, pohyb, usnadnění dalších pohybových činností jako např. příprava jídla, psaní, čtení a též posilovací cvičební pomůcky.


Upřesnit